certifikovaný realitný poradca


Predaj Prenájom Kúpa

Služby

  • konzultácie a poradenstvo
  • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  • obhliadka a následné vypracovanie ponuky
  • vyhľadávanie vhodných záujemcov a vedenie rokovaní
  • zabezpečenie právneho servisu súvisiaceho s poskytovanou realitnou službou (vypracovanie zmluvných podkladov a uskutočnenie všetkých úkonov smerujúcich k zápisu práv do príslušného katastra nehnuteľností)
  • oceňovanie nehnuteľností súdnym znalcom z odboru stavebníctva

  • bezplatný právny servis
  • úhradu za overenie podpisov

Pri právnych úkonoch spolupracujeme s advokátskou kanceláriou, čo je pre Vás zárukou bezchybných prevodových zmlúv a odbornej právnej pomoci.